Tjänster Ventproffsen utför:

Demontering/Montering av ventilationsaggregat

Demontering och montering av rotorväxlare och motströmsväxlare

Igångkörning av styrutrustning med protokoll

Läcksökning kylmaskiner inkl. protokoll

Felsökning aggregat och styrutrustning

Åtgärder som byte av motorer, styrkomponenter etc.

Byte trasiga batterier i ventilationsaggregat

Byte filter och rengöring av ventilationsaggregat

Energirådgivning/LCC beräkningar av ventilationsaggregat för utbyte av gamla ventilationsaggregat

Vi på Ventproffsen strävar alltid att hålla våra utlovade tider när vi utför våra arbeten och återkopplar till våra kunder när arbeten är utförda.